Svenska Numismatiska Föreningen

Numisbids

American Numismatic Society

Alberto Zecchi

Svenska Föreningen för historiska värdepapper