Följ oss gärna på Facebook & Instagram! Där delar vi med oss av nyheter, inlägg direkt från mässorna och övriga upplysningar.

Auktion 36

AUKTION 36 – INFORMATION OM AUKTIONENS GENOMFÖRANDE.

Regeringen har beslutat att förlänga de inskränkningar som råder gällande antalet personer som får samlas vid allmänna sammankomster. Förlängningen löper över vår planerade auktion 36, som avhålls den 15-16 maj, och påverkar hur auktionen kan genomföras. Vi har därför beslutat att avlysa den fysiska auktionen på hotell Sheraton.

Auktionen kommer att hållas genom budgivning över Internet i realtid. Det går också bra att avge anbud via Numisbids.com eller direkt via länk på vår hemsida fram till dess att auktionen startar. Notera att förhandsanmälan krävs för deltagande i live-budgivning. Vi kan även acceptera telefonbudgivning på dyrare objekt; förfrågan om telefonbud görs till info@myntauktioner.se.

VISNING INFÖR AUKTION 36.

Eftersom allmänna sammankomster ännu är starkt begränsade gäller följande angående visning. 

Vi erbjuder visning onsdag 12 maj, torsdag 13 maj och fredag 14 maj. Visningen hålls i Svenska Numismatiska Föreningens lokaler, Banérgatan 17, Stockholm. Vi har delat upp tiderna i följande pass för att så många som möjligt ska kunna komma:

Onsdag 12 maj:  13.00-15.00, 15.00-17.00, 17.00-19.00
Torsdag 13 maj: 13.00-15.00, 15.00-17.00, 17.00-19.00
Fredag 14 maj: 10.00-12.00, 12.00-14.00, 14.00-16.00,
16.00-17.00, 17.00-18.00 och 18.00-19.00.

För att minska trängseln krävs att intresserade spekulanter föranmäler sig till visningen till info@myntauktioner.se. Antalet platser är begränsat och fördelas enligt principen ”först till kvarn”. 

KORRIGERINGAR OCH TILLÄGG AUKTION 36

63 – Korrekt referens är LLXXII:6a

201 – Märke efter borrning i randen/kanten. 

444 -Ex Julius Hagander (Künker auktion 185, nr 6153,
klassad
”Herrliche Patina, attraktives, vorzügliches Exemplar”);
Ex Jan Andersson.

700 – Klassad 01/0 utan anmärkning på Bonde. 

774 – Denna sedel med lågt nummer har K.A Wallenbergs (1853-1938) namnteckning. Vid denna tid var det bara vissa lönegrader av banktjänstemännen som fick skriva under sedlar, ett arbete som utfördes före den ordinarie arbetstidens start. Wallenberg hade vid tiden för sedelns tillkomst alltså en ganska blygsam position i banken. 

PRELIMINÄRT MÄSSCHEMA

 Vi kommer befinna oss på följande mässor under 2021:

3 juli: 
Sävsjö kulturhus kl. 11.00-16.00 (arrangör: Sävsjö myntklubb).21 augusti: Norrköping (arrangör: Norrköping myntklubb).

4 september:
 FRIMYNT Helsingborg, Idrottens hus.

25 september:
Lund (arrangör: Sveriges mynthandlares förening).

PRELIMINÄRT AUKTIONSPROGRAM

Under 2021 avser vi att hålla följande auktioner:

Internetauktion 31: Svenska medaljer. Onsdag 30 december – onsdag 6 januari.

Internetauktion 32: 5-14 februari (svenska mynt).

Internetauktion 33: 19-28 mars (medaljer).

Internetauktion 34: 23 april – 2 maj (mynt).

Auktion 36: 15-16 maj.

Internetauktion 35: Maj/juni (Numismatisk litteratur, Hesse del VI).

Auktion 37: 2-3 oktober.