fdsfsdfdsx

ANNUAL SUBSCRIPTION

During 2017 we will arrange five quality auctions. Each auction catalogue costs 275 SEK, including shipping. If you sign up for an annual subscription we can offer this for only 995 SEK (regular price 1375 SEK). Annual subscription includes five auction catalogues. Make payment to: SWIFTCODE: HANDSESS IBAN: SE0660000000000676938892. Please mark your payment with name and address. These prices are for international shipping.


INTERNETAUKTION 5

Nu publicerar vi vår femte internetauktion. Den omfattar något färre objekt än de tidigare. Enbart svenska mynt säljs vid detta tillfälle. Auktionen löper ut söndagen den 26 februari.
Auktionskatalog nås via denna länk: Internetauktion 5.

INTERNET AUCTION NO 5

 Our 5th internet auction has now started. This time we sell solely Swedish coins. The auction, which can be find at Internet auction 5, ends Sunday 26th February.

AUKTIONERNA 21 OCH 22

Lördagen den 25 mars avhåller vi vår 21:a auktion. Dagen inleds kl. 09:30 med svenska mynt, denna gång något färre än vanligt, endast drygt 600 utrop. Därefter följer antika och utländska mynt. Auktion 22 avhålls på söndagen den 26 mars. Då säljer vi Sten-A. Ivarssons mycket trevliga samling av svenska mynt, 600 nummer. Auktionen startar kl. 10. Båda auktionerna äger rum Hotell Sheraton, Stockholm.

INLÄMNING PÅGÅR

Vi tar fortlöpande emot inlämningar till såväl våra kvalitetsauktioner som våra internetauktioner. Inlämningar till auktion 24, som avhålls i september 2017, tas nu emot. Tidiga inlämningar ger möjlighet till bättre beskrivningar och marknadsföring. Om Du har mera bråttom att sälja finns möjlighet att göra en inlämning till någon av vårens internetauktioner, som har visat sig mycket framgångsrika och populära.

ÅRSPRENUMERATION

Under 2017 kommer vi att avhålla fem kvalitetsauktioner. Varje tryckt auktionskatalog kostar 190 kr, porto inkluderat. Tecknar man sig för en årsprenumeration betalar man just nu endast 495 kr för alla katalogerna (ordinarie pris är 950 kr). Vid tecknande av årsabonnemang erhålles även ett fast budspadenummer, som också är tryckt i katalogen. Betalning sker till bg 399-0090. Kom ihåg att ange namn och adress på inbetalningen. OBS! Dessa priser gäller för leverans inom Sverige.

 PRELIMINÄRT MÄSSCHEMA

Vi kommer att delta i följande mässor under 2017:

München, 4-5 mars

Frimynt Helsingborg, 22 april

Norrköping, 9 september

Lund, 30 september

Köpenhamn, 29 oktober

AUKTIONER

Preliminärt auktionsprogram för 2017:

Auktion 21: Lördagen den 25 mars. Hotell Sheraton, Stockholm

Auktion 22: Söndagen den 26 mars. Hotell Sheraton, Stockholm

Auktion 23: Lördagen den 20 maj. Möckelsnäs herrgård, Älmhult.

Auktion 24: Lördagen den 23 september. Hotell Sheraton, Stockholm.

Auktion 25: Söndagen den 24 september. Hotell Sheraton, Stockholm.