Följ oss gärna på Facebook! Där delar vi med oss av nyheter, inlägg direkt från mässorna och övriga upplysningar.

VIKTIG INFORMATION OM AUKTION 34
 
Käre kund, 
 
I samband med auktion 34 den 12-13 september och visningarna inför densamma, kommer vi att vidta vissa åtgärder för att säkerställa Din och vår personals trygghet. Om det vid visnings/auktionstillfället fortfarande finns en begränsning av antalet besökare av allmänna sammankomster till 50 personer, kommer vi att hantera detta enligt nedan.
 
Visning
 
Visningen sker på Banérgatan 17, Stockholm. Vi kommer att erbjuda maximalt två timmars visning för de som kan titta på mynten under onsdagen den 9 september eller torsdagen den 10 september. Det finns plats för högst tio personer per sittning och det är först till kvarn som gäller. Tiderna vi har att erbjuda är:
 
Onsdag 9 eller torsdag 10 september:
 
10:00 – 12:00
13:00 – 15:00
15:00 – 17:00
17:00 – 19:00
 
Fredagen den 11 september kan vi erbjuda högst en timmes visning, även här enligt principen först till kvarn
 
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
 
Vi ber Dig med postnummer som börjar på 1 (Stockholm med omnejd) att välja tid under onsdagens och torsdagens visningar, så att vi kan erbjuda våra långväga gäster en chans att besöka visningen under fredagen. 
 
Anmäl Ditt intresse om visning senast 2020-09-01 till: info@myntauktioner.se eller telefon +46 (0)8-410 465 65 (telefontid tisdag-onsdag kl. 10-16). Ange gärna alternativa visningstillfällen. Vi återkopplar så fort vi vet om/när Du kan komma på visning.
  
Auktion
 
Auktion 34 avhålls den 12-13 september på hotell Sheraton i Stockholm. Auktionskatalogen anger vilka objekt som säljs på lördagen respektive på söndagen. Observera att de objekt i den svenska avdelningen som har en asterisk vid auktionsnumret inte längre är till salu; dessa objekt har sålts på internetauktion tidigare under året.
 
Under auktionen behöver vi begränsa antalet besökare till 40 personer per dag. Därför måste Du anmäla Dig om Du avser att gå på den fysiska auktionen. Meddela vilken dag Du vill deltaga i auktionen. Vi tillämpar principen först till kvarn vid anmälan. Kom ihåg att anmälan i detta fall är bindande
 
Anmäl Ditt intresse om deltagande i auktionen till: info@myntauktioner.se eller +46 (0)8-410 465 65. Vi återkopplar så fort vi vet om Du har fått en plats för att deltaga i den fysiska auktionen.
 
Om Du inte kan/vill komma till auktionen på hotell Sheraton finns det ändå goda möjligheter att delta i densamma med anbud avgivna före auktionen. Dessa kan lämnas skriftligt, via mail till ”anbud@myntauktioner.se” samt – helst – via auction2000.com. Sista datum för avgivande av skriftliga anbud samt anbud per mail är 2020-09-09. Anbud avgivna via auction2000.com accepteras till åtminstone lunchtid 2020-09-11.
 
Vi kommer även att erbjuda möjlighet till live-budgivning i samband med auktion 34. Detta innebär att Du kan bjuda i realtid under auktionen. Uppgifter om hur Du går tillväga för att avge anbud på detta sätt meddelas efterhand på vår hemsida samt via elektroniskt nyhetsbrev. Eftersom det är första gången vi tillämpar live-budgivning, friskriver vi oss helt från sådana tekniska störningar som alltid riskerar att inträffa. Vi kan dock garantera att systemet har testats före auktionstillfället.
 
OBS! Vi kommer att följa myndigheternas rekommendationer vid varje givet tillfälle. Informationen i detta brev gäller de aktuella restriktionerna per 2020-08-07. Aktuell information ges vid varje tillfälle på vår hemsida samt via vårt nyhetsbrev.
 
Vi hälsar Dig varmt välkommen till en spännande auktion!
 
Myntauktioner i Sverige AB /
Dan Carlberg med medarbetare

INTERNETAUKTIONER
KATALOG 34

KOMMANDE INLÄMNINGAR

Vi tar löpande emot inlämningar till såväl våra kvalitets- som internetauktioner. Passa på att ta del av en stark marknad med höga priser! Tänk även på att vi har marknadens mest förmånliga försäljningsvillkor.

Då vi har fått äran att sälja Björn Otto Hesses numismatiska bibliotek, tar vi tillsvidare inte emot inlämningar av numismatisk litteratur. 

 PRELIMINÄRT MÄSSCHEMA

Vi kommer att delta i följande mässor under 2020:

Märsta, 25 januari

World Money Fair, Berlin, 31 januari – 2 februari – Vi kommer inte att ha ett bord, endast möten bestämda på förhand den 1 februari. Boka ett möte med Dan på dan.carlberg@myntauktioner.se eller +46709990609. 

Linköping, 29 februari 

NUMISMATA, München, 7 – 8 mars (Inställd)

Göteborg, 4 april (Inställd)

FRIMYNT, Helsingborg, 9 maj (Inställd)

Norrköping, 5 september (Inställd)

Lund, 19 september (Inställd)

Møntbørs, 1 november, Köpenhamn, Danmark (Inställd)

 

PRELIMINÄRT AUKTIONSPROGRAM FÖR 2020:

Internetauktion 24: Startar fredag 3 april och avslutas söndagen 12 april

Internetauktion 25: Mynt, startar 17 april och avslutas söndag 26 april

Internetauktion 26: Innehåller en del av samling Bengt Svensson, startar torsdag 30 april och avslutas söndagen 10 maj

Internetauktion 27: Medaljer, startar fredag 15 maj och avslutas söndagen 24 maj

Internetauktion 28: Innehåller del två av samling Bengt Svensson, startar fredag 5 juni och avslutas söndagen 14 juni

Auktion 34: Lördag och söndag den 12-13 september, Hotell Sheraton, Stockholm

Auktion 35: Lördag och söndag 21-22 november, Hotell Sheraton, Stockholm