Följ oss gärna på Facebook! Där delar vi med oss av nyheter, inlägg direkt från mässorna och övriga upplysningar.

Här finner ni katalogerna till kommande auktioner:

Auktion 31

Auktion 32

Till internetauktionerna

KATALOGPRENUMERATION 2019

Under 2019 kommer vi att producera minst fyra auktionskataloger jämte en specialkatalog (ej auktionskatalog) över en utvald specialsamling. Varje enskild auktionskatalog kostar, liksom specialkatalogen, 190 kronor. Priset inkluderar inrikes leverans med post.

OBS! Vi har ändrade rutiner för inbetalning av årsprenumerationer på våra auktionskataloger. Katalogprenumeration görs genom beställning av faktura för prenumerationen ställd till catalogue@myntauktioner.se. Uppge namn och adress vid beställning, så erhåller ni en faktura för inbetalning.

VIKINGATID

Under våren 2019 kommer vi att avhålla minst två specialauktioner. Den ena innehåller enbart kopparmynt – många mycket sällsynta och/eller vackra – från en gammal samling. Samlingen är så betydande att vi kommer att upprätta en särskild katalog över den. Den andra hittills planerade specialauktionen har vikingatiden som tema. Det offererade materialet omfattar i stort sett allt i myntväg som rör den vikingatida världen och tiden med tyngdpunkt på Skandinavien och de brittiska öarna, men även mynt från t.ex. Sydeuropa och Östrom finns med för att illustrera hur stort vikingarnas inflytande var i Europa.

 PRELIMINÄRT MÄSSCHEMA

Vi kommer att delta i följande mässor under 2019:

     Märsta, 26 januari

Berlin, 1 februari (Vi har inte bord, men är anträffbara efter överenskommelse i förhand.)

London, 2 februari

NUMISMATA, ( München) , 2- 3 mars

Göteborg, 6 april

           FRIMYNT, (Helsingborg) 27 april

                                                                                                                            

AUKTIONSPROGRAM FÖR 2019:

Auktion 30: Lördagen och söndagen den 30-31 mars, Hotell Sheraton, Stockholm.

Auktion 31: Söndagen den 28 april, Kockska Huset, Köpenhamn/Malmö (Samling Arnfalk, förmiddagen)

Auktion 32: Söndagen den 28 april, Kockska Huset, Köpenhamn/Malmö ( Vikingatida mynt, eftermiddagen)

Auktion 33: Lördagen och söndagen den 28-29 september, Hotell Sheraton, Stockholm