Följ oss gärna på Facebook! Där delar vi med oss av nyheter, inlägg direkt från mässorna och övriga upplysningar.

Uppnådda priser auktion 31

Uppnådda priser auktion 32

KATALOGPRENUMERATION 2019

Under 2019 kommer vi att producera minst fyra auktionskataloger jämte en specialkatalog (ej auktionskatalog) över en utvald specialsamling. Varje enskild auktionskatalog kostar, liksom specialkatalogen, 190 kronor. Priset inkluderar inrikes leverans med post.

OBS! Vi har ändrade rutiner för inbetalning av årsprenumerationer på våra auktionskataloger. Katalogprenumeration görs genom beställning av faktura för prenumerationen ställd till catalogue@myntauktioner.se. Uppge namn och adress vid beställning, så erhåller ni en faktura för inbetalning.

 PRELIMINÄRT MÄSSCHEMA

Vi kommer att delta i följande mässor under 2019:

     Märsta, 26 januari

Berlin, 1 februari (Vi har inte bord, men är anträffbara efter överenskommelse i förhand.)

London, 2 februari

NUMISMATA, ( München) , 2- 3 mars

Göteborg, 6 april

          FRIMYNT, (Helsingborg) 27 april

                                                                                                                            

AUKTIONSPROGRAM FÖR 2019:

Auktion 30: Lördagen och söndagen den 30-31 mars, Hotell Sheraton, Stockholm.

Auktion 31: Söndagen den 28 april, Kockska Huset, Köpenhamn/Malmö (Samling Arnfalk, förmiddagen)

Auktion 32: Söndagen den 28 april, Kockska Huset, Köpenhamn/Malmö ( Vikingatida mynt, eftermiddagen)

Auktion 33: Lördagen och söndagen den 28-29 september, Hotell Sheraton, Stockholm